Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2

Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2

Hidrobel d.o.o. za vodne usluge
Radnička 1/B
31551 Belišće
Ur. broj:……………./2022.
Belišće, 1.3.2022. godine

Temeljem članka 24. Društvenog ugovora o osnivanju Hidrobel društvo s ograničenom odgovornošću za vodne usluge Belišće, a u vezi sa Odlukom o prestanku važenja Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 te posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 radi ulaska u prostore javnopravnih tijela (NN 24/2022) od 28. veljače 2022. godine, direktorica Lidija Gavrić, dipl.ing.građ., donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Radi bitno izmijenjenih okolnosti, stupanjem na snagu Odluke o prestanku važenja Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 te posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 radi ulaska u prostore javnopravnih tijela (NN 24/2022) od 28. veljače 2022. godine, prestaje važiti Odluka Ur.broj: 01-01-270/2021 od 15.11.2021. godine.

II.

Ova Odluka objavit će se na Oglasnoj ploči Društva i službenoj web stranici Društva, a primjenjuje se od 1.3.2022. godine.

D i r e k t o r i c a

Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

Prijavite se na svoj račun
Skip to content