Izjava o pristupačnosti

Hidrobel d.o.o. za vodne usluge obvezan je osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Mrežne stranice i aplikacije trebaju biti izrađene tako da su dizajn, funkcionalnost i sam sadržaj pristupačni svim korisnicima, uključujući osobe s invaliditetom u mjeri u kojoj to tehnologija kojom je kreirano omogućuje.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na službene mrežne stranice društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge, www.hidrobel.hr.

Status usklađenosti

Ažuriranjem postojeće mrežne stranice društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge, www.hidrobel.hr., u svrhu provedbe Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora uskladit će se većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

  • Mogućnost opažanja

Zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima ekrana koje koriste slijepe osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

  • Operabilnost

Područja koja se aktiviraju prelaskom mišem, tekstualna ili u obliku ikone, nisu dovoljno velika za korisnike s motoričkim teškoćama. Sadašnje rješenje, proširivanjem tih elemenata, ostavlja nepromijenjenom udaljenost od vrha stranice.

  • Razumljivost
  • Stabilnost

U pregledniku Internet Explorer, sadržaj stranice čitačima ekrana uvijek izgleda isto, ali u drugim preglednicima sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

Pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana.

Dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst).

Pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje.

Podizanje razine pristupačnosti

Hidrobel d.o.o. za vodne usluge će poduzeti mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.

Priprema Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava je pripremljena 23. rujna 2019., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. 

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: MS Win10, Mozilla Firefox, Google Chrome, iPhoneXS iOS Safari. Pomoćna tehnologija korištena tijekom testiranja: čitač ekrana NVDA (NonVisual Desktop Access) 2019, čitač ekrana Jaws 2019, VoiceOver, tipkovnica na zaslonu.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnih stranica Hidrobela d.o.o. za vodne usluge korisnici mogu kontaktirati:

  • e-poštom:hidrobel@hidrobel.hr
  • telefonom: +385 31 665 195
  • telefaksom: +385 31 665 139
  • putem službene Facebook stranice Hidrobela d.o.o. za vodne usluge
  • poštom na adresu: Hidrobel d.o.o. za vodne usluge, Radnička 1/b, 31551 Belišće

Hidrobel d.o.o. za vodne usluge je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona br. +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Pristup informacijama

Uz osiguravanje mrežne pristupačnosti, Hidrobel d.o.o. za vodne usluge svima osigurava pravo na pristup informacijama na jednak način i pod jednakim uvjetima, o čemu je više informacija dostupno putem poveznice.

Prijavite se na svoj račun
Skip to content