Tvrtka

Hidrobel d.o.o. za vodne usluge

O tvrtki

Društvo Hidrobel d.o.o. za vodne usluge sa sjedištem u Belišću, Radnička 1/b, osnovano je dana 18. veljače 2014. godine nakon što je Uprava Društva Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti sa sjedištem u Belišću, izradila Plan podjele dana 5.11.2013. godine kojim se detaljno uredila podjela društva Kombel d.o.o. i prijenos dijelova imovine Društva koje se dijeli i ne prestaje postojati na novo društvo Hidrobel d.o.o. Belišće.

PBZ IBAN:
HR66 234 000 9111 0640893
HR35 234 000 9151 0645007

OIB: 90047074492
MBS: 030142786
MB: 4171497

Temeljni kapital

Temeljni kapital Društva iznosi 21.503.200,00 kn i sastoji se od dva poslovna udjela od kojih jedan poslovni udjel drži Grad Belišće u nominalnom iznosu od 20.673.300,00 kn, a jedan poslovni udjel drži Općina Marijanci u nominalnom iznosu od 829.900,00 kn.

Organi Društva

1. Skupština

Skupština je najviše tijelo Društva, a sastoji se od dva člana: gradonačelnika Grada Belišća i načelnika Općine Marijanci.

Skupština odlučuje o sljedećim pitanjima:

 • godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti,
 • izmjeni Društvenog ugovora,
 • povećanju i smanjenju temeljnog kapitala,
 • statusima promjenama Društva ,
 • prestanku Društva i drugim slučajevima određenim zakonom.

2. Nadzorni odbor

Nadležnosti Nadzornog odbora:

 • nadzire poslove vođenja društva
 • pregledava i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju društva, blagajnu i druge stvari, a za što može koristit pojedine svoje članove ili stručnjake,
 • podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
 • izbor, imenovanje i poziv Uprave,
 • sklapa ugovor s Upravom Društva s kojim se utvrđuju prava i obaveze Uprave
 • ostali poslovi u skladu sa zakonom.

3. Uprava

Uprava Društva sastoji se od jednog direktora kojeg imenuje i opoziva Nadzorni odbor na razdoblje od četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Društvo u pravnom prometu nastupa u svoje ime i za svoj račun te za obveze stvorene u pravnom prometu odgovara svom svojom imovinom.

Adresa

Radnička 1/B  , 31551 Belišće

Radno vrijeme

ponedjeljak – petak 07-15h
pauza od 10:00 – 10:30h

Kontakt 

Telefon: 031 665 195 

Telefaks: 031 665 139 

E-mail: hidrobel@hidrobel.hr

URED UPRAVE DRUŠTVA

Uprava/direktor:
Lidija Gavrić dipl.ing.građ.
tel. 031 665 195
fax. 031 665 139
e-mail: hidrobel@hidrobel.hr

ODJEL ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Rukovoditelj Odjela
Izidora Brkić Mihić
, mag.iur.
mob. 099 43 94 060
izidora.brkic@hidrobel.hr

Voditelj općih, pravnih i kadrovskih poslova
Marina Prdić
, mag.oec.
marina.prdic@hidrobel.hr

ODJEL FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA

Rukovoditelj Odjela
Melita Ivanković
dipl.oec.
tel. 031 662 944
melita.ivankovic@hidrobel.hr

ODJEL PROIZVODNJE I ODVODNJE VODE, DISTRIBUCIJE, RAZVOJA I INVESTICIJA

Voditelj Pododjela proizvodnje, odvodnje vode i distribucije

Mia Štruglin mag.ing.aedif.
tel. 031 662 070 
mob. 099 39 25 952
mia.struglin@hidrobel.hr

Voditelj Pododjela razvoja investicija

Nikola Lacković, mag.oec.
tel. 031 650 783
mob. 099 49 04 462
nikola.lackovic@hidrobel.hr

Voditelj Pododjela proizvodnje, odvodnje vode i distribucije

Ivan Đuranić, mag.ing.mech.
mob: 099 81 94 370
ivan.duranic@hidrobel.hr

OIB: 90047074492

MBS: 030142786

MB: 4171497

Uprava:

Lidija Gavrić dipl.ing.građ.
direktor

Temeljni kapital:

21.503.200,00 kn

PBZ IBAN:

HR66 234 000 9111 0640893

HR35 234 000 9151 0645007

Prijavite se na svoj račun
Skip to content