Tvrtka

Hidrobel d.o.o. za vodne usluge

O tvrtki

Društvo Hidrobel d.o.o. za vodne usluge sa sjedištem u Belišću, Starovalpovački put 1, osnovano je dana 18. veljače 2014. godine nakon što je Uprava Društva Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti sa sjedištem u Belišću, izradila Plan podjele dana 5.11.2013. godine kojim se detaljno uredila podjela društva Kombel d.o.o. i prijenos dijelova imovine Društva koje se dijeli i ne prestaje postojati na novo društvo Hidrobel d.o.o. Belišće.

Temeljni kapital

Temeljni kapital Društva iznosi 21.285.800,00 kn kojeg je jedini imatelj Grad Belišće kao stopostotni vlasnik Društva.

Organi Društva

1. Skupština

Skupština je najviše tijelo Društva, a predstavlja je gradonačelnik Grada Belišća.

2. Nadzorni odbor

3. Uprava

Uprava Društva sastoji se od jednog direktora kojeg imenuje i opoziva Nadzorni odbor na razdoblje od četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Društvo u pravnom prometu nastupa u svoje ime i za svoj račun te za obveze stvorene u pravnom prometu odgovara svom svojom imovinom.

Adresa

Radnička 1/B  , 31551 Belišće

Radno vrijeme

ponedjeljak – petak 07-15h
pauza od 10:00 – 10:30h

Kontakt 

Telefon: 031 665 195 

Telefaks: 031 665 139 

E-mail: hidrobel@hidrobel.hr

URED UPRAVE DRUŠTVA

Uprava/direktor:
Lidija Gavrić dipl.ing.građ.
tel. 031 665 195
fax. 031 665 139
e-mail: hidrobel@hidrobel.hr

ODJEL ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Rukovoditelj Odjela
Izidora Brkić Mihić, dipl.iur.
mob. 099 43 94 060
izidora.brkic@hidrobel.hr

Voditelj Pododjela općih, pravnih i kadrovskih poslova
Marina Prdić, mag.oec.
mob. 099 49 04 462
marina.prdic@hidrobel.hr

Voditelj Pododjela računovodstvenih poslova
Melita Ivanković dipl.oec.
tel. 031 662 944
melita.ivankovic@hidrobel.hr

Odjel proizvodnje i odvodnje vode, distribucije, razvoja i investicija

Voditelj Pododjela proizvodnje, odvodnje vode i distribucije
Mia Štruglin mag.ing.aedif.
tel. 031 662 070
mob. 099 39 25 952
mia.struglin@hidrobel.hr

Voditelj Pododjela razvoja investicija:
Alan Brezovac mag. ing.ee.
tel. 031 650 783
alan.brezovac@hidrobel.hr

 

OIB: 90047074492

MBS: 030142786

MB: 4171497

Uprava:

Lidija Gavrić dipl.ing.građ.
direktor

Temeljni kapital:

21.285.800,00 kn.

PBZ IBAN:

HR66 234 000 9111 0640893

HR35 234 000 9151 0645007

Prijavite se na svoj račun
Skip to content