Tvrtka

Hidrobel d.o.o. za vodne usluge

O tvrtki

Društvo Hidrobel d.o.o. za vodne usluge sa sjedištem u Belišću, Radnička 1/b, osnovano je dana 18. veljače 2014. godine nakon što je Uprava Društva Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti sa sjedištem u Belišću, izradila Plan podjele dana 5.11.2013. godine kojim se detaljno uredila podjela društva Kombel d.o.o. i prijenos dijelova imovine Društva koje se dijeli i ne prestaje postojati na novo društvo Hidrobel d.o.o. Belišće.

Temeljni kapital

Temeljni kapital Društva iznosi 21.503.200,00 kn i sastoji se od dva poslovna udjela od kojih jedan poslovni udjel drži Grad Belišće u nominalnom iznosu od 20.673.300,00 kn, a jedan poslovni udjel drži Općina Marijanci u nominalnom iznosu od 829.900,00 kn.

Organi Društva

1. Skupština

Skupština je najviše tijelo Društva, a sastoji se od dva člana: gradonačelnika Grada Belišća i načelnika Općine Marijanci.

2. Nadzorni odbor

3. Uprava

Uprava Društva sastoji se od jednog direktora kojeg imenuje i opoziva Nadzorni odbor na razdoblje od četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Društvo u pravnom prometu nastupa u svoje ime i za svoj račun te za obveze stvorene u pravnom prometu odgovara svom svojom imovinom.

Adresa

Radnička 1/B  , 31551 Belišće

Radno vrijeme

ponedjeljak – petak 07-15h
pauza od 10:00 – 10:30h

Kontakt 

Telefon: 031 665 195 

Telefaks: 031 665 139 

E-mail: hidrobel@hidrobel.hr

URED UPRAVE DRUŠTVA

Uprava/direktor:
Lidija Gavrić dipl.ing.građ.
tel. 031 665 195
fax. 031 665 139
e-mail: hidrobel@hidrobel.hr

ODJEL ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Rukovoditelj Odjela
Izidora Brkić Mihić, dipl.iur.
mob. 099 43 94 060
izidora.brkic@hidrobel.hr

Voditelj Pododjela općih, pravnih i kadrovskih poslova
Marina Prdić, mag.oec.
mob. 099 49 04 462
marina.prdic@hidrobel.hr

Voditelj Pododjela računovodstvenih poslova
Melita Ivanković dipl.oec.
tel. 031 662 944
melita.ivankovic@hidrobel.hr

Odjel proizvodnje i odvodnje vode, distribucije, razvoja i investicija

Voditelj Pododjela proizvodnje, odvodnje vode i distribucije
Mia Štruglin mag.ing.aedif.
tel. 031 662 070
mob. 099 39 25 952
mia.struglin@hidrobel.hr

Voditelj Pododjela razvoja investicija:
Alan Brezovac mag. ing.ee.
tel. 031 650 783
alan.brezovac@hidrobel.hr

 

OIB: 90047074492

MBS: 030142786

MB: 4171497

Uprava:

Lidija Gavrić dipl.ing.građ.
direktor

Temeljni kapital:

21.503.200,00 kn

PBZ IBAN:

HR66 234 000 9111 0640893

HR35 234 000 9151 0645007

Prijavite se na svoj račun
Skip to content