Obavijest o pisanom testiranju

Obavijest o pisanom testiranju

OBAVIJEST O PISANOM TESTIRANJU

Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje) prema Javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa, na radno mjesto „voditelj Pododjela proizvodnje, odvodnje vode i distribucije“, na određeno vrijeme do povratka radnice s trudničkog bolovanja u društvu Hidrobel d.o.o. za vodne usluge Belišće (dalje u tekstu: Društvo) objavljenom na službenim stranicama Društva www.hidrobel.hr, službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Društva od 17.2.2022. godine, održati će se 8.3.2022. godine u 8:00 sati u prostorijama Društva u Belišću, Radnička 1/b.

Kandidat koji može pristupiti pisanom testiranju:

1. Ivan Đuranić

Kandidat koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

* Zakon o vodama (NN 66/19),

* Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19),

* Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18).

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, odnosno pisanom testiranju smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

    D i r e k t o r i c a

    Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

Prijavite se na svoj račun
Skip to content