Radovi na mreži

Radovi na mreži

Hidrobel d.o.o. Belišće – kao isporučitelj vodnih usluga, obavještava građane da zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode ostaje ulica V.
Nazora, B. Radića i Alojzije Stepinca u Bistrincima.

Nakon otklanjanja kvara, građani će biti obavješteni.

Molimo za stpljenje.

Hidrobel d.o.o.

Prijavite se na svoj račun