Sponzorstva i donacije

U 2015. godini Hidrobel d.o.o. ukupno je sponzorirao i donirao 27.000 kuna.

U 2016. godini Hidrobel d.o.o. ukupno je sponzorirao i donirao 25.728,40 kuna.