Kontakt

PRIJAVA KVARA

098 889 879

Hidrobel d.o.o.

Radnička 1/B
31551 
Belišće
Hrvatska

PBZ IBAN:
HR66 234 000 9111 0640893
HR35 234 000 9151 0645007

OIB: 90047074492
MBS: 030142786
MB: 4171497
Temeljni kapital: 21.503.200,00 kn

URED UPRAVE DRUŠTVA

Uprava/direktor

Direktorica – Lidija Gavrić
dipl.ing.građ.

tel. 031 665 195
fax. 031 665 139
hidrobel@hidrobel.hr

ODJEL ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Rukovoditelj Odjela

Izidora Brkić Mihić, mag.iur.
mob. 099 43 94 060
izidora.brkic@hidrobel.hr

Voditelj općih, pravnih i kadrovskih poslova

Marina Prdić, mag.oec.
marina.prdic@hidrobel.hr

ODJEL FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA

Rukovoditelj Odjela

Melita Ivanković dipl.oec.
tel. 031 662 944
 melita.ivankovic@hidrobel.hr

OČITANJA VODOBROJILA TE INFORMACIJE VEZANE UZ RAČUNE

ZA GRAĐANE

Elvira Mikolić
tel. 031 665 179
elvira.mikolic@hidrobel.hr

ZA PRAVNE OSOBE

Nikolina Sarić pristup.oec.
tel. 031 651 061
nikolina.saric@hidrobel.hr

ODJEL PROIZVODNJE I ODVODNJE VODE, DISTRIBUCIJE, RAZVOJA I INVESTICIJA

Voditelj Pododjela proizvodnje, odvodnje vode i distribucije

Mia Štruglin mag.ing.aedif.
tel. 031 662 070 
mob. 099 39 25 952
mia.struglin@hidrobel.hr

Voditelj Pododjela razvoja investicija

Nikola Lacković, mag.oec.
tel. 031 650 783
mob. 099 49 04 462
nikola.lackovic@hidrobel.hr

INFORMACIJE VEZANE UZ PRIKLJUČAK JA JAVNI SUSTAV VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Ilijana Perić

tel. 031 650 796
ilijana.peric@hidrobel.hr

Prijavite se na svoj račun
Skip to content