Voda puštena u mrežu, no mogući su kraći prekidi

Voda puštena u mrežu, no mogući su kraći prekidi

Vodoopskrbni cjevovodi su osposobljeni te je voda puštena u mrežu. Zbog radova na cjevovodu tehnološke vode mogući su kraći prekidi. Voda je zdravstveno ispravna te se preporuča za piće.

Prijavite se na svoj račun