REZULTATI PISANOG TESTIRANJA

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RADNO MJESTO

RUKOVATELJ PRIPREME VODA“ U DRUŠTVU HIDROBEL d.o.o. ZA VODNE USLUGE

Kandidat koji je pristupio pisanom testiranju 5. ožujka 2020. godine radi provjere znanja u svezi raspisanog Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa, na radno mjesto „rukovatelj pripreme voda“ u društvu Hidrobel d.o.o. za vodne usluge Belišće (dalje u tekstu: Društvo), ostvario je sljedeće bodove:

75%, 21 BOD OD UKUPNO 28 BODOVA

Kandidat je ostvario više od 50% bodova na pisanom testiranju te time stekao pravo pristupa usmenom testiranju koje će se održati 11.3.2020. godine u 9,00 sati u prostorijama Društva u Belišću, Radnička 1/b.

Usmeno testiranje provodit će se iz sljedećih pravnih izvora:

1. Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15),

2. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18).

D i r e k t o r

Andrej Bičak, dipl.iur.

Rezultati testiranja

Prijavite se na svoj račun