REZULTATI PISANOG TESTIRANJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RADNO MJESTO „POSLOVNA TAJNICA DIREKTORA“

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RADNO MJESTO „POSLOVNA TAJNICA DIREKTORA“

Kandidatkinja koja je pristupila pisanom testiranju 21.7.2020. godine radi provjere znanja u svezi raspisanog Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa, na radno mjesto „poslovna tajnica direktora“ u društvu Hidrobel d.o.o. za vodne usluge Belišće (dalje u tekstu: Društvo), ostvarila je sljedeće bodove:

85%, 34 BODA OD UKUPNO 40 BODOVA

Kandidatkinja je ostvarila više od 50% bodova na pisanom testiranju te time stekla pravo pristupa usmenom testiranju koje će se održati 24.7.2020. godine u 9,00 sati u prostorijama Društva u Belišću,Radnička 1/b.

Usmeno testiranje provodit će se iz sljedećih pravnih izvora:

1. Uredba o uredskom poslovanju  (NN 7/2009).

D i r e k t o r i c a

Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

Prijavite se na svoj račun