REZULTATI PISANOG TESTIRANJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RADNO MJESTO „POSLOVNA TAJNICA DIREKTORA“

Kandidatkinja koja je pristupila pisanom testiranju 21.7.2020. godine radi provjere znanja u svezi raspisanog Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa, na radno mjesto „poslovna tajnica direktora“ u društvu Hidrobel d.o.o. za vodne usluge Belišće (dalje u tekstu: Društvo), ostvarila je sljedeće bodove:

85%, 34 BODA OD UKUPNO 40 BODOVA

Kandidatkinja je ostvarila više od 50% bodova na pisanom testiranju te time stekla pravo pristupa usmenom testiranju koje će se održati 24.7.2020. godine u 9,00 sati u prostorijama Društva u Belišću,Radnička 1/b.

Usmeno testiranje provodit će se iz sljedećih pravnih izvora:

1. Uredba o uredskom poslovanju  (NN 7/2009).

D i r e k t o r i c a

Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.