Rezultati pisanog testiranja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto „voditelj pododjela proizvodnje, odvodnje vode i distribucije“

Rezultati pisanog testiranja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto „voditelj pododjela proizvodnje, odvodnje vode i distribucije“

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO „VODITELJ PODODJELA PROIZVODNJE, ODVODNJE VODE I DISTRIBUCIJE“ U DRUŠTVU HIDROBEL d.o.o. ZA VODNE USLUGE

Kandidat koji je pristupio pisanom testiranju 8.3.2022. godine u 8:00 sati radi provjere znanja u svezi raspisanog Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto „voditelj Pododjela proizvodnje, odvodnje vode i distribucije“ u društvu Hidrobel d.o.o. za vodne usluge Belišće (dalje u tekstu: Društvo) i ostvario više od 50% bodova te je time stekao pravo pristupa usmenom testiranju je:

1. Ivan Đuranić – 9,5 bodova od ukupno mogućih 14 bodova, 67,85 %

Usmeno testiranje kandidata će se održati 11.3.2022. godine u prostorijama Društva u Belišću, Radnička 1/b u 9,00 sati.

Usmeno testiranje provodit će se iz sljedećih pravnih izvora:

* Zakon o vodama (NN 66/19),

* Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19),

* Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18).

D i r e k t o r i c a

Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

Prijavite se na svoj račun
Skip to content