REZULTATI PISANOG TESTIRANJA

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RADNO MJESTO „RUKOVATELJ RADNIM STROJEM“ U DRUŠTVU HIDROBEL d.o.o.

Kandidat koji je pristupio pisanom testiranju 30.1.2023. godine radi provjere znanja u svezi raspisanog Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa, na radno mjesto „rukovatelj radnim strojem“ u društvu Hidrobel d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo), ostvario je sljedeće bodove:

1. Dragan Anušić, 71 %, 12 bodova od ukupno 17 bodova

Kandidat je ostvario više od 50% bodova na pisanom testiranju te time stekao pravo pristupa usmenom testiranju koje će se održati 10.2.2023. godine u 9,00 sati u prostorijama Društva u Belišću, Radnička 1/b. 

Usmeno testiranje provodit će se iz sljedećih pravnih izvora:

1. Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19),

2. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)         

D i r e k t o r i c a

Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

Prijavite se na svoj račun
Skip to content