Rezultati pisanog testiranja

Rezultati pisanog testiranja

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RADNO MJESTO „VODITELJ PODODJELA PROIZVODNJE, ODVODNJE VODE I DISTRIBUCIJE“ U DRUŠTVU HIDROBEL d.o.o. ZA VODNE USLUGE

Kandidati koji su pristupili pisanom testiranju 1.10.2020. godine radi provjere znanja u svezi raspisanog Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto „voditelj Pododjela proizvodnje, odvodnje vode i distribucije“ u društvu Hidrobel d.o.o. za vodne usluge Belišće (dalje u tekstu: Društvo) i ostvarili više od 50% bodova te time stekli pravo pristupa usmenom testiranju su:

  1. Stjepan Pendić –  20 bodova od ukupno mogućih 39 bodova, 51,28 %        
  2. Mia Štruglin –  33 boda od ukupno mogućih 39 bodova, 84,62 %                 

 

Usmeno testiranje kandidata će se održati 20.10.2020. godine u prostorijama Društva u Belišću, Radnička 1/b prema sljedećem rasporedu:

  • u   9,00 sati – Stjepan Pendić
  • u 10,00 sati – Mia Štruglin

Usmeno testiranje provodit će se iz sljedećih pravnih izvora:

* Zakon o vodama (NN 66/19),

* Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19),

* Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18).

      D i r e k t o r i c a

Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

Rezultati pisanog testiranja

Prijavite se na svoj račun
Skip to content