REZULTATI PISANOG TESTIRANJA

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RADNO MJESTO „VODITELJ PODODJELA RAZVOJA I INVESTICIJA“ U DRUŠTVU HIDROBEL d.o.o. ZA VODNE USLUGE

Kandidat koji je pristupio pisanom testiranju 28.7.2020. godine radi provjere znanja u svezi raspisanog Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa, na radno mjesto „voditelj Pododjela razvoja i investicija“ u društvu Hidrobel d.o.o. za vodne usluge Belišće (dalje u tekstu: Društvo), ostvario je sljedeće bodove:

54 %, 28 BODA OD UKUPNO 52 BODA

Kandidat je ostvario više od 50% bodova na pisanom testiranju te time stekao pravo pristupa usmenom testiranju koje će se održati 31.7.2020. godine u 9,00 sati u prostorijama Društva u Belišću, Radnička 1/b.

Usmeno testiranje provodit će se iz sljedećih pravnih izvora:

1.  Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18),

2.  Zakon o javnoj nabavi (NN120/16),

3.  Zakon o trgovačkim društvima (NN 152/11,111/12, 68/13, 110/15, 40/19).

D i r e k t o r i c a

Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

Pogledaj u .pdf

Prijavite se na svoj račun
Skip to content