Odlukom o uvođenju mjera obveznog testiranja

Odlukom o uvođenju mjera obveznog testiranja

Hidrobel d.o.o. za vodne usluge
Radnička 1/B
31551 Belišće
Ur. broj:……………./2021.
Belišće, 15.11.2021. godine

Temeljem članka 24. Društvenog ugovora o osnivanju Hidrobel društvo s ograničenom odgovornošću za vodne usluge Belišće, a u vezi sa Odlukom o uvođenju mjera obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (NN 121/2021) od 12. studenog 2021. godine, direktorica Lidija Gavrić, dipl.ing.građ., donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, uvodi se obvezna mjera testiranja na virus SARS-CoV-2, za zaposlenike društva Hidrobel za vodne usluge (dalje u tekstu: Društvo).

II.

Testiranje zaposlenika Društva provodi se prilikom dolaska na posao, najmanje dva puta u sedam dana, a poslodavac će zaposleniku refundirati troškove testiranja za potrebe dolaska na posao.

Testiranje se obavlja u ovlaštenim ustanovama ili laboratoriju, a popis istih objavljen je na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite.

III.

Testiranje nije obvezno za zaposlenike Društva koje ispunjavaju uvjet cijepljenja ili preboljenja bolesti COVID-19, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19.

Oklonosti iz stavka 1. ovog članka dokazuju se predočenjem EU digitalne COVID potvrde ili predočenjem drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

IV.

Zaposlenici Društva dužni su EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju predočiti prilikom ulaska u službene prostorije neposrednom rukovoditelju odnosno voditelju.

V.

Obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi se i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije u kojima rade zaposlenici Društva, sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u tim prostorima ili su angažirani za određene poslove u prostorima Društva.

VI.

Zaposlenici Društva i osobe iz članka V. ove Odluke koji odbiju testiranje odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz, ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama.

VII.

Ova Odluka objavit će se na Oglasnoj ploči Društva i službenoj web stranici Društva, a primjenjuje se od 16.11.2021. godine.

D i r e k t o r i c a

Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

Prijavite se na svoj račun
Skip to content