ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

Temeljem članka 24. Društvenog ugovora o osnivanju Hidrobel društva s ograničenom odgovornošću za vodne usluge Belišće, a u vezi sa Pravilnikom o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u društvu Hidrobel d.o.o. za vodne usluge direktorica Lidija Gavrić, dipl.ing.građ., dana 19.6.2020. godine donosi

O D L U K U

O

PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

I.

Ovom Odlukom poništava se Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, na radno mjesto „rukovoditelj Odjela proizvodnje i odvodnje vode, distribucije, razvoja i investicija“ u društvu Hidrobel d.o.o. za vodne usluge Belišće (dalje u tekstu: Društvo) objavljen na službenim stranicama Društva www.hidrobel.hr i oglasnoj ploči Društva od 8.6.2020. godine, budući da je jedina kandidatkinja za koju je pristigla prijava, a ujedno i jedina kandidatkinja koja ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa – Iva Vukasović, dana 18.6.2020. godine, pisanim putem odustala od daljnjeg sudjelovanja u postupku istog.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se istovremeno na web stranici Društva www.hidrobel.hr i oglasnoj ploči Društva.

D i r e k t o r i c a

Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

ODLUKA O PONIsTENJU JN

Prijavite se na svoj račun
Skip to content