OBAVIJEST O PISANOM TESTIRANJU – Rukovatelj radnim strojem

OBAVIJEST O PISANOM TESTIRANJU – Rukovatelj radnim strojem

Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje) prema Javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa, na radno mjesto „rukovatelj radnim strojem“ u društvu Hidrobel d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) objavljenom na službenim stranicama Društva www.hidrobel.hr i oglasnoj ploči Društva od 11.1.2023. godine održati će se 30.1.2023. godine u 9:00 sati u prostorijama Društva u Belišću, Radnička 1/b.

Kandidat koji može pristupiti pisanom testiranju, jer ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa objavljenog 11.1.2023. godine:

1. Dragan Anušić

Kandidat koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

1. Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19),

2. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, odnosno pisanom testiranju smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Direktorica
Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

Prijavite se na svoj račun
Skip to content