OBAVIJEST O PISANOM TESTIRANJU

OBAVIJEST O PISANOM TESTIRANJU

Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje) prema Javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa, na radno mjesto „poslovna tajnica direktora“ u društvu Hidrobel d.o.o. za vodne usluge Belišće (dalje u tekstu: Društvo) objavljenom na službenim stranicama Društva www.hidrobel.hr i oglasnoj ploči Društva od 2.7.2020. godine održati će se 21.7.2020. godine u 9:00 sati u prostorijama Društva u Belišću, Radnička 1/b.

Kandidat koji može pristupiti pisanom testiranju, jer ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa:

  1. Adriana Đurković

Kandidat koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

  1. Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/2009).

 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, odnosno pisanom testiranju smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

    D i r e k t o r i c a

    Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

OBAVIJEST O PISANOM TESTIRANJU

Prijavite se na svoj račun