OBAVIJEST o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

OBAVIJEST o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

Poštovani,
budući da je Hidrobel d.o.o. za vodne usluge obveznik provođenja javne nabave, ovim putem Vas obavještavamo da prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018.), od 1. srpnja 2019. godine Hidrobel d.o.o. za vodne usluge kao naručitelj više neće biti u mogućnosti zaprimati račune. predračune, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili skeniranjem e-maila.

Napominjemo kako je Hidrobel d.o.o. za vodne usluge sukladno čl.7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obvezan zaprimati i plaćati isključivo eRačune koji su sukladni EU normi.

Za slanje eRačuna potrebno je odabrati informacijskog posrednika. Informacijski posrednik hidrobela d.o.o. za vodne usluge je FINA. Izdavatelj eRačuna  ili njegov informacijski posrednik dužni su eRačun poslati putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA. Svaki dostavljeni eRačun mora sadržavati ove zakonske elemente sukladno važećim propisima. Prilozi se mogu dostavljati uz eRačun (narudžbenica, otpremnica, ugovor, troškovnik i sl.), a smiju biti u formatu pdf., jpeg., png., csv., xlsx., ods. i sl.
Molimo Vas da poduzmete sve potrebne aktivnosti kako bi se od 1.srpnja 2019. godine izbjegle poteškoće sa zaprimanjem i plaćanjem računa.

Srdačan pozdrav.

Hidrobel d.o.o. Belišće

 

Prijavite se na svoj račun
Skip to content