Obavijest za javnost

Obavijest za javnost

Hidrobel d.o.o. kao isporučitelj vodnih usluga obavještava građane da zbog kvara na vodovodnoj mreži zatvaramo vodu u Belišću u Novoj ulici (neparna strana od broja 1 do 13 i parna strana od broja 2 do 14).

Radnici Hidrobela su na terenu te nastoje otkloniti kvar u što kraćem roku.

Molimo građane za strpljenje.

AŽURIRANJE 9:00 sati

Hidrobel d.o.o. kao isporučitelj vodnih usluga obavještava građane da je voda puštena u sustav.

Hvala na razumijevanju.

Prijavite se na svoj račun