OBAVIJEST O PISANOM TESTIRANJU

OBAVIJEST O PISANOM TESTIRANJU

Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje) prema Javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa, na radno mjesto „rukovoditelj Odjela proizvodnje i odvodnje vode, distribucije, razvoja i investicija“ u društvu Hidrobel d.o.o. za vodne usluge Belišće (dalje u tekstu: Društvo) objavljenom na službenim stranicama Društva www.hidrobel.hr i oglasnoj ploči Društva od 8.6.2020. godine održati će se 23.6.2020. godine u 9:00 sati u prostorijama Društva u Belišću, Radnička 1/b.

Kandidat koji može pristupiti pisanom testiranju, jer ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa:

1. Iva Vukasović

Kandidat koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

* Zakon o vodama (NN 66/19),

* Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19),

* Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18).

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, odnosno pisanom testiranju smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

 

D i r e k t o r i c a
Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

OBAVIJEST O PISANOM TESTIRANJU-Rukovoditelj Odjela

Prijavite se na svoj račun
Skip to content